Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 04/01/2023)

Vào lúc 13h30 ngày 04/01/2023 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018030 Lê Hải Đăng

11/12/1990

Nghiên cứu việc vận dụng tình tiết hài hước trong việc dạy đọc hiểu tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ
2 196018043 Phạm Thị Mỹ Thanh 10/06/1978 Ảnh hưởng của Phương pháp phản ứng toàn diện (TPR) đối với khả năng lưu giữ vốn từ vựng của học sinh nhỏ tuổi tại một trường tiểu học ở An Giang
3 196018044 Võ Thị Mỹ Thanh 29/04/1997 Áp dụng học tập theo dự án trong lớp học dạy tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài ở trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan: Quan điểm của học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài