Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 19/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 19/01/2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018007 Nguyễn Thị Minh Hương 26/02/1980 Tác động của các chiến lược siêu nhận thức trong nghe hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, tỉnh Gia Lai
2 186018010 Phạm Thị Mai 11/04/1980 Hiệu quả của truyện tranh trong việc dạy kỹ năng nói cho học sinh lớp 11 trường THPT Trần Phú, tỉnh Gia Lai
3 186018020 Trần Anh Tuấn 29/10/1973 Điều tra về việc sử dụng các chiến lược tạo động lực của giáo viên trong lớp học tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở vùng sâu vùng xa của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai