Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 21/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 21/01/2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018002 Trần Văn Đã 01/01/1986 Sự ảnh hưởng của việc sử dụng Google Forms của giáo viên tiếng Anh THPT đến kiến thức ngữ pháp của học sinh lớp 11
2 186018021 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  02/12/1982 Thái độ của giáo viên và học sinh đối với việc sử dụng các trò chơi trong các hoạt động trước đọc hiểu tiếng Anh: Trường hợp nghiên cứu tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Gia Lai
3 186018023 Từ Thị Thùy Vân 10/02/1985 Khảo sát sự tự tin của học sinh trong việc học tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai