Nhảy đến nội dung
x
Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” được tạo ra nhằm nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu

Cuộc thi sáng tác nghệ thuật:“Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”

Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” được tạo ra nhằm nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu đạt được của công ước Vienna và Nghị định thư Montreal nhiều năm qua.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi là các tác phẩm được chụp, vẽ trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 03 năm 2022 về các nội dung như sau:
- Thành tựu, hành động, trách nhiệm và lợi ích liên quan đến việc thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;
- Phản ánh chủ đề Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021 “Nghị định thư montreal – làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vắc-xin”, các hoạt động hưởng ứng phong trào phòng, chống dịch Covid-19 của cộng đồng.

Thể loại thi: Nhiếp ảnh, vẽ tranh và vẽ tranh công nghệ.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam theo 02 độ tuổi:
- Từ 6 đến 15 tuổi và được sự đồng ý xác nhận đăng ký tham gia của đại diện bố mẹ.
- Trên 15 tuổi.

Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 31/3/2022

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tại đây) và Cổng thông tin điện tử của Cục Biến đổi khí hậu (Tại đây) hoặc liên hệ qua email: sangtacnghethuatO3@gmail.com