Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch nhập học Khóa tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 06/2018

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC KHÓA TUYẾN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 06/2018

  • Đóng học phí và hoàn thành thủ tục nhập học: ngày 11-12/07/2018.
  • Hồ sơ học viên phải nộp khi làm thủ tục nhập học gồm:
    • Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ (tải tại đây).
    • Giấy báo trúng tuyển (nộp lại bảng chính).
    • Bản chính bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (để đối chiếu sau đó trả lại)
    • Biên lai đóng học phí (để đối chiếu sau đó trả lại)