Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tuyển sinh bậc đào tạo thạc sĩ đợt 1, tháng 06/2019

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu
làm bài

01/06/2019

SÁNG

Toán cao cấp

180 phút

07h00

07h15

Phát triển ý tưởng thiết kế

240 phút

Ngôn ngữ học

90 phút

01/06/2019

CHIỀU

Nguyên lý quản trị

120 phút

14h00

14h15

Phương pháp giảng dạy

Cơ sở bảo hộ lao động

Nghị luận thiết kế

180 phút

Kế toán

02/06/2019

SÁNG

Anh văn

(Nghe – Đọc – Viết)

120 phút

07h00

07h15

Pháp văn

(Nghe – Đọc – Viết)

Trung văn

(Nghe – Đọc – Viết)

90 phút

Anh văn/Pháp văn/Trung văn

(Nói)

10 phút/thí sinh

10h00

 

Địa điểm:

Đại học Tôn Đức Thắng

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.