Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng học phí

Phòng Sau đại học thông báo đóng học phí (bổ sung) học kỳ 2/2019-2020:

1/ Đối tượng: Người học các chương trình sau đại học, chương trình 4+1 và các đối tượng được gia hạn đóng học phí.

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 04/02/2020 đến 12/02/2020.

3/ Thông tin chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • Số tài khoản: 0071000829274
  • Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh
  • Nội dung nộp tiền: MSHV/MSSV – Họ tên – SĐT
  • Lưu ý: Sau khi chuyển khoản, Nghiên cứu sinh/Học viên/Sinh viên 4+1 gửi Biên nhận (Receipt) về email tuition@tdtu.edu.vn để việc cập nhật học phí được nhanh chóng.

4/ Thông tin liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn 

Thẻ