Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời khóa biểu dự kiến Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu dự kiến Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký  đến ngày 27/06/2020.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

  • Phiếu đăng ký (nhận trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh);
  • 02 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ ra vào lớp);
  • Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp (không cần công chứng).

Thí sinh nộp hồ sơ và học phí trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh.

Thứ Giờ học/Ngày học 28/06/2020 04-05/07/2020 11-12/07/2020 19/07/2020
Chiều thứ 7 13h20-17h20   Cơ bản Cơ bản Cơ bản
Sáng Chủ Nhật 07h20-11h20 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Chiều Chủ Nhật 13h20-17h20 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ