Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 12/2020

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 12/2020.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 11h30 ngày 14/11/2020.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

  • Phiếu đăng ký (nhận trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh);
  • 02 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ ra vào lớp);
  • Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp (không cần công chứng).

Thí sinh nộp hồ sơ và học phí trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh tại đây:

Thời khóa biểu ngành Mỹ thuật ứng dụng: 

Giờ học/Ngày học Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Chủ nhật
14/11/2020 15/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 28/11/2020 29/11/2020 06/12/2020
07h20-11h20  

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

 

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

 

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

13h20-17h20

Môn Cơ bản

(P. B211)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Cơ bản

(P. B211)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Cơ bản

(P. B502)

Môn Ngoại ngữ

(P. B211)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Thời khóa biểu ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật môi trường, Bảo hộ lao động, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật hóa học: 

Giờ học/Ngày học Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
14/11/2020 15/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 29/11/2020 05/12/2020 06/12/2020
07h20-11h20  

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

 

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

 

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

13h20-17h20

Môn Cơ bản

(P. B310)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Cơ bản

(P. B310)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Cơ bản

(P. B302)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Thời khóa biểu ngành Luật kinh tế, Xã hội học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản lý thể dục thể thao: 

Giờ học/Ngày học Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật
15/11/2020 22/11/2020 29/11/2020 06/12/2020
07h20-11h20

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

Môn Ngoại ngữ

(P. C402)

13h20-17h20

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

Môn Ngoại ngữ

(P. B502)

* Các ngành còn lại thời khóa biểu sẽ được thông báo sau.