Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 11h30 ngày 23/04/2021.

Thực hiện đăng ký trực tuyến tại đây;

Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Phiếu đăng ký (nhận trực tiếp tại Phòng Sau đại học (B002));
  • 02 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ ra vào lớp);
  • Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp (không cần công chứng).

Học phí ôn thi: 1.200.000 đồng/môn;

Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Sau đại học (B002) ĐH Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thời khóa biểu chính thức:

1) Thời khóa biểu ngành Mỹ thuật ứng dụng: 

Giờ học/Ngày học Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Chủ nhật
24/04/2021 25/04/2021 08/05/2021 09/05/2021 15/05/2021 16/05/2021 23/05/2021
07h20-11h20  

Môn Ngoại ngữ

Phòng C305

 

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

 

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

13h20-17h20

Môn Cơ bản

Phòng C309

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

Môn Cơ bản

Phòng C203

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

Môn Cơ bản

Phòng C203

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

2) Thời khóa biểu ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật môi trường, Bảo hộ lao động, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật hóa học

Giờ học/Ngày học Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
24/04/2021 25/04/2021 08/05/2021 09/05/2021 15/05/2021 16/05/2021 22/05/2021 23/05/2021
07h20-11h20  

Môn Ngoại ngữ

Phòng C305

 

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

 

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

 

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

13h20-17h20

Môn Cơ bản

Phòng C312

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

Môn Cơ bản

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

Môn Cơ bản

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

Môn Cơ bản

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

3) Thời khóa biểu ngành Luật kinh tế, Xã hội học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Quản lý thể dục thể thao:

Giờ học/Ngày học Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật Chủ nhật
25/04/2021 09/05/2021 16/05/2021 16/05/2021
07h20-11h20

Môn Ngoại ngữ

Phòng C305

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

13h20-17h20

Môn Ngoại ngữ

Phòng C302

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

Môn Ngoại ngữ

Phòng C203

4) Thời khóa biểu ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

Giờ học/Ngày học Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
24/04/2021 09/05/2021 15/05/2021 16/05/2021 22/05/2021 23/05/2021
07h20-11h20  

Môn Tiếng Pháp

Phòng C205

Môn Tiếng Trung

Phòng C313

Môn Cơ bản

Phòng C204

Môn Tiếng Pháp

Phòng C205

Môn Tiếng Trung

Phòng C313

 

 

Môn Tiếng Pháp

Phòng C205

Môn Tiếng Trung

Phòng C313

13h20-17h20

Môn Cơ bản

Phòng C302

 

 

Môn Cơ bản

Phòng C204

 

 

Môn Cơ bản

Phòng C204