Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 11h30 ngày 23/07/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

  • Bản scan phiếu đăng ký;
    • Phiếu đăng ký dành cho người học đã tốt nghiệp đại học tại đây;
    • Phiếu đăng ký dành cho người học sinh viên 4+1 tại đây;
  • Bản scan văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
  • Bản scan bảng điểm tích lũy bậc đại học (đối với sinh viên 4+1).

Học phí bổ sung kiến thức: 700.000 đồng/tín chỉ;

Số lượng tối thiểu mở lớp: 15 học viên;

Trường hợp số lượng ít hơn 15 học viên thì sẽ tăng học phí từ 10% - 50% của học phí/tín chỉ. Mức tăng học phí sẽ phụ thuộc vào số lượng học viên đăng ký học thực tế;

Thời khóa biểu: tại đây;

Thí sinh nộp hồ sơ qua email: tssdh@tdtu.edu.vn.

Thông tin liên hệ: 0944 314 466.