Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu sinh Trương Thị Tâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học tính toán

Vào lúc 14h00 ngày 12/09/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trương Thị Tâm (196219001) ngành Khoa học tính toán.
Nghiên cứu sinh Tâm trúng tuyển vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học tính toán có ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh vào tháng 6 năm 2019. Nghiên cứu sinh đã thực hiện luận án tiến sĩ với tên đề tài: Development of high performance smart numerical approaches for optimization and damage diagnosis of structures (Phát triển các tiếp cận số thông minh hiệu năng cao để tối ưu hóa và chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu), dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thời Trung (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và GS.TS. Jaehong Lee (Trường ĐH Sejong, Hàn Quốc).
Luận án tiến sĩ được thông qua tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường với tổng phiếu 07/07 thành viên hội đồng có mặt.
Xin gửi lời chức mừng đến nghiên cứu sinh Trương Thị Tâm.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi đánh giá.

Đại diện Phòng Sau đại học công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng