Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK1/2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong HK1/2022-2023 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 (so với năm tuyển sinh) tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học và có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh tham gia chương trình 4+1;

+ Thông tin các ngành: Quản trị kinh doanh, Toán ứng dụng, Khoa học máy tính và Kỹ thuật xây dựng;

+ Thời gian: Từ 08h00 ngày 28/10/2022 đến 17h00 ngày 12/12/2022;

+ Hướng dẫn ghi danh xem tại đây;

+ Thời gian đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2022-2023: Từ 08h00 ngày 28/10/2022 đến 17h00 ngày 30/10/2022;

+ Thời gian đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2/2022-2023 dự kiến: Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 12/12/2022.

Thông tin chi tiết chương trình 4+1 xem tại đây;

Lưu ý:

+ Sinh viên thuộc các ngành khác sẽ thực hiện ghi danh trong đợt tiếp theo;

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi thực hiện đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã thực hiện ghi danh thì xem thông tin về kế hoạch đăng ký học phần;

+ Trong quá trình đăng ký ghi danh nếu có thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Sau đại học để được giải đáp.