Nhảy đến nội dung
x

Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Vào lúc 8h30 ngày 04/06/2022, lần đầu tiên Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đinh Công Dự (186219002) ngành Khoa học tính toán.
Nghiên cứu sinh Dự trúng tuyển vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học tính toán có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh vào tháng 6 năm 2018. Nghiên cứu sinh đã thực hiện luận án tiến sĩ với tên đề tài: Development of damage identification methods for civil engineering structures with limited sensors and noisy measurement data (Phát triển các phương pháp nhận dạng hư hỏng cho kết cấu xây dựng với sensors bị giới hạn và dữ liệu đo đạc bị nhiễu), dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thời Trung (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và GS.TS. Nguyễn Thái Đức (Trường ĐH Old Dominion, Mỹ).
Luận án tiến sĩ được thông qua tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường với tổng phiếu 07/07 thành viên hội đồng có mặt.
Xin gửi lời chức mừng đến nghiên cứu sinh Đinh Công Dự.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi đánh giá.