Nhảy đến nội dung
x

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức đợt tháng 12/2018

Phòng Sau đại học thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 12/2018 đến ngày 25/09/2018.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

  • Phiếu đăng ký (nhận trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh);
  • 02 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ ra vào lớp);
  • Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp (không cần công chứng).

Thí sinh nộp hồ sơ và học phí trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh.