Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi

Căn cứ vào Thông bố số 2480/2018/TĐT-TB của Nhà trường về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, phòng Sau đại học sẽ ngưng tiếp học viên từ ngày 27/01/2019 đến ngày 10/02/2019.

Phòng Sau đại học sẽ làm việc trở lại vào ngày 11/02/2019.