Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoc-phi-le-phi-thac-si-tien-si

Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 04/2019(Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2017 trở về trước)

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ;

Nhà trường thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 04/2019 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:
    • Các anh chị học viên tuyển sinh vào đợt tháng 12/2017 tại  tỉnh Bình Định, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh (Học phí lần thứ ba)
    • Các anh chị học viên tại các tỉnh liên kết đào tạo Bình Định, Gia Lai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh chưa hoàn thành học phí
  2. Thời gian thu: ngày 03/04/2019 đến 08/04/2019

Chi tiết xem tại đây.