Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020

Phòng Sau đại học thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi tuyển sinh và bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2020 đến ngày 27/06/2020.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

  • Phiếu đăng ký (nhận trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh);
  • 02 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ ra vào lớp);
  • Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp (không cần công chứng).

Thí sinh nộp hồ sơ và học phí trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh.

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng:

Giờ học Chủ nhật
28/06/2020
Thứ 7 04/07/2020 Chủ nhật
05/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Thứ 7 18/07/2020 Chủ nhật
19/07/2020
07h20-11h20

Ngoại ngữ
(Phòng D0201-B)

Tòa nhà D

 

Ngoại ngữ
(Phòng B302)

Tòa nhà B

 

Ngoại ngữ
(Phòng B310)

Tòa nhà B

 

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

13h20-17h20

Ngoại ngữ
(Phòng D0201-B)

Tòa nhà D

Cơ bản
(Phòng B202)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Cơ bản
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Cơ bản
(Phòng B202)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành khác:

Giờ học Chủ nhật
28/06/2020
Thứ 7 04/07/2020 Chủ nhật
05/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Thứ 7 18/07/2020 Chủ nhật
19/07/2020
07h20-11h20

Ngoại ngữ
(Phòng D0201-B)

Tòa nhà D

 

Ngoại ngữ
(Phòng B302)

Tòa nhà B

 

Ngoại ngữ
(Phòng B310)

Tòa nhà B

 

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

13h20-17h20

Ngoại ngữ
(Phòng D0201-B)

Tòa nhà D

Cơ bản
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Cơ bản
(Phòng B310)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Cơ bản
(Phòng B309

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Thời khóa biểu ôn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho các đối tượng khác:

Giờ học Chủ nhật
28/06/2020 05/07/2020 12/07/2020 19/07/2020
07h20-11h20

Ngoại ngữ
(Phòng D0201-B)

Tòa nhà D

Ngoại ngữ
(Phòng B302)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B310)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

13h20-17h20

Ngoại ngữ
(Phòng D0201-B)

Tòa nhà D

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Phòng B309)

Tòa nhà B

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

Giờ học Thứ 7
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Thứ 7
18/07/2020
Chủ nhật
19/07/2020
Thứ 7
25/07/2020
Chủ nhật
26/07/2020
07h20-11h20  

Ngoại ngữ
(Tiếng Trung)

(Phòng B211)

Tòa nhà B

 

Cơ bản
(Phòng B211)

Tòa nhà B

 

 
13h20-17h20

Cơ bản
(Phòng B206-B)

Tòa nhà B

Cơ bản
(Phòng B211)

Tòa nhà B

Cơ bản

(Phòng B411)

Tòa nhà B

 

Ngoại ngữ
(Tiếng Trung)

Phòng B211)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Tiếng Pháp)

(Phòng B310)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Tiếng Trung)

(Phòng B202)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Tiếng Pháp)

(Phòng B211)

Tòa nhà B

Ngoại ngữ
(Tiếng Pháp)

(Phòng B206-B)

Tòa nhà B