Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký lớp ôn thi tuyển sinh và lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Phòng Sau đại học thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi tuyển sinh và bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021 đến ngày 17/04/2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây.