Nhảy đến nội dung
x
Nghiên cứu sinh người Thái Lan, Natthawut Yodchai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh cấp đơn vị chuyên môn tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Nghiên cứu sinh người Thái Lan, Natthawut Yodchai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh cấp đơn vị chuyên môn tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 20/07/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 20/07/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 13/07/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 13/07/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 16/07/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 16/07/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh (ngày 12/07/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 12/07/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 10/07/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 10/07/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208).