Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc tạm dừng nhận chứng chỉ Aptis quốc tế
Thông báo về việc tạm dừng nhận chứng chỉ Aptis quốc tế
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 22/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 22/10/2022, tại phòng họp C010 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 26/10/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 26/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 15/10/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 15/10/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 11/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 11/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).