Nhảy đến nội dung
x
Thông báo học bổng tiến sĩ
Thông báo nộp hồ sơ xin cấp học bổng tiến sĩ
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 18/10/2018)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh
Đánh giá trình độ tiếng Anh theo các cấp độ từ A1 đến B2
Hội thảo Luật Thanh Niên
Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện Luật Thanh Niên 2005 phục vụ xây dựng Luật Thanh Niên (sửa đổi) và phổ biến chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Đại học Tôn Đức Thắng khởi công xây dựng cơ sở An Giang (Campus thứ 6)
Việc xây dựng TDTU-An Giang là một nỗ lực của Nhà trường để góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là Tỉnh An Giang, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Các trường đại học Việt Nam qua công bố quốc tế: Nhìn từ dữ liệu Scopus
Các trường đại học Việt Nam qua công bố quốc tế: Nhìn từ dữ liệu Scopus
Các trường đại học Việt Nam qua công bố quốc tế