Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh
Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 11-12/7/2019)
Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 12/07/2019, đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 9 học viên cao học.
Tra cứu kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học Khóa 2019-2021 (Kỳ tuyển sinh tháng 06/2019)
Phòng sau đại học công bố kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học Khóa 2019-2021 đợt tuyển sinh tháng 06/2019.
Niềm tự hào được là học viên Đại học Tôn Đức Thắng
Chia sẻ của Học viên Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi chuyên ngành Kế toán về trải nghiệm học tập tại Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình cao học 4+1
Chương trình cao học 4+1: con đường tắt dẫn đến ước mơ
Chương trình cao học 4+1 dành cho các bạn sinh viên của TDTU là con đường tắt dẫn đến ước mơ Thạc sĩ.
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-khoa-hoc-may-tinh
Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 24/5/2019)
Ngày 24/05/2019, tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính cho 11 học viên cao học.
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan
Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 15,17/5/2019)
Ngày 15 và 17/ 05/2019, tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cho 06 học viên cao học.