Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 11/02/2023)

Vào lúc 8h00 ngày 11/02/2023 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (ngày 09/02/2023)

Vào lúc 15h00 ngày 09/02/2023 tại phòng học B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 03/02/2023)

Từ 7h30 ngày 03/02/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn
Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 04/02/2023)

Vào lúc 8h30 ngày 04/02/2023, tại phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính (8480101).

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)