Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 04/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 04/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 04/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 04/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 27/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 27/02/2021)
Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng toàn phần cho cựu sinh viên người Lào đợt tuyển sinh cao học tháng 12/2020
Phòng Sau đại học (SGS) có buổi phỏng vấn với Tuetakoun Aphisith – học viên người Lào xuất sắc được nhận học bổng toàn phần trong đợt tuyển sinh bậc cao học của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 18/01/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 18/01/2021)