Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 28/06/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 28/06/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngày 25/06/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 25/06/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (8210410).

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2022
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2022
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 23/06/2022)

Từ 7h30 ngày 23/06/2022, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 17/06/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 17/06/2022, tại phòng A0101, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)