Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học tính toán (ngày 10/09/2022)

Vào lúc 14h00 ngày 10/09/2022 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học tính toán. 

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (ngày 19/08/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 19/08/2022 tại phòng học C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 19/08/2022)

Vào lúc 8h30 ngày 19/08/2022, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 11/08/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 11/08/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Thông báo tạm ngưng phục vụ
Thông báo tạm ngưng phục vụ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 15/07/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 15/07/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)