Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc cấp học bổng chương trình sau tiến sĩ
Học bổng sau tiến sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là học bổng tài trợ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng dành cho nghiên cứu viên có học vị tiến sĩ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 18/03/2023)

Vào lúc 13h30 ngày 18/03/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216)

Khóa học phân tích dữ liệu thời gian
Chúng tôi hân hạnh thông báo một khoá học 7 ngày tập trung vào phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian (panel data) và cách soạn báo cáo khoa học (scientific presentation).
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 27/02/2023)

Vào lúc 14h00 ngày 27/02/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 03/03/2023)

Vào lúc 13h00 ngày 03/03/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 02/03/2023)

Vào lúc 13h00 ngày 02/03/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).