Nhảy đến nội dung
x
Tốt nghiệp Thạc sĩ là cánh cửa để tôi bước tiếp con đường học Tiến sĩ
Tốt nghiệp Thạc sĩ là cánh cửa để tôi bước tiếp con đường học Tiến sĩ
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2023-2024
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2023-2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 09/06/2023)

Vào lúc 13h30 ngày 09/06/2023 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và p

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 20/06/2023)

Từ 9h00 ngày 20/06/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 02/06/2023)

Vào lúc 13h30 ngày 02/06/2023 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và p