Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (ngày 15/03/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 15/03/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 12/03/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 12/03/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 19/04/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 19/04/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 21/04/2022)

Vào lúc 13h45 ngày 21/04/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật xây dựng. 

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 3 năm học 2021-2022
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 3 năm học 2021-2022