Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu liên quan chương trình tiến sĩ

TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận
1

[NCS] Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh

 
2

[NCS] Báo cáo định kỳ

Khoa chuyên môn
3

[NCS] Kế hoạch học tập nghiên cứu

 
4

[CBHD] Báo cáo tình hình hướng dẫn nghiên cứu sinh

 
5

[NCS] Phiếu đăng ký đề tài luận án tiến sĩ

Khoa chuyên môn
6

[NCS] Phiếu đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ

Khoa chuyên môn
7

[NCS] Đề nghị tổ chức bảo vệ

Khoa chuyên môn
8

[KCM] Phiếu đề xuất hội đồng đánh giá

Phòng Sau đại học
9

[NCS] Giấy xác nhậnView profile tập thể nhóm nghiên cứu

 
10

[NCS] Đơn xin đổi đề tài luận án tiến sĩ

Khoa chuyên môn
11

[NCS] Trích yếu luận án tiến sĩ

Khoa chuyên môn
12

[CBHD] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ_cấp Khoa

Khoa chuyên môn
13

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Khoa

Khoa chuyên môn
14

[NCS] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ của phản biện độc lập 

Khoa chuyên môn
15

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa theo ý kiến phản biện độc lập

Khoa chuyên môn
16 [NCS] Điểm mới của luận án tiến sĩ Khoa chuyên môn
17 [NCS] Xác nhận công trình công bố Khoa chuyên môn
18

[NCS] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ_cấp Trường

Khoa chuyên môn
19

[NCS] Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Trường

 
20

[NCS] Đơn đề nghị cấp học bổng tiến sĩ

Phòng Sau đại học
21

[NCS] Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

Phòng Sau đại học
22

[NCS] Hướng dẫn nội dung thư giới thiệu của chuyên gia

Phòng Sau đại học
23

[NCS] Các hồ sơ cá nhân đính kèm

Phòng Sau đại học

24

[NCS] Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc tiến sĩ

Phòng Sau đại học