Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn đóng học phí

Hướng dẫn đóng học phí nhập học:

+ Phương thức 1: Đóng tiền trực tuyến qua dịch vụ VCB Digibank của ngân hàng Vietcombank. Xem hướng dẫn tại đây;

+ Phương thức 2: Đóng tiền trực tuyến qua hệ thống Mobile/Internet Banking của các ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây;

+ Phương thức 3: Đóng tiền trực tiếp tại các hệ thống ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Mã giao dịch sẽ được cung cấp qua email của thí sinh.

Quy định về học phí nhập học tại đây.

Hướng dẫn đóng học phí tại đây.

Hướng dẫn xem dữ liệu học phí tại đây.