Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Sinh viên TDTU có nguyện vọng học chương trình 4+1 (học phần Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Sinh viên TDTU mới tốt nghiệp trong vòng 12 tháng hoặc sinh viên TDTU năm 4 tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học (đối với các học phần chuyên ngành);
 • Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Sinh viên đăng ký ghi danh trong hệ thống thông tin sinh viên (xem hướng dẫn)
 • Thời khóa biểu học phần chuyên ngành: xem tại đây (sẽ cập nhật liên tục trong từng HK);
 • Thời khóa biểu học phần Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học (chọn thời khóa biểu)
 • Số tín chỉ được đăng ký đối với học phần chuyên ngành: Tối đa 12 tín chỉ;
  • Học phí - học bổng:
   • Đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính;
   • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học theo kết quả học tập. 
  • Hồ sơ đăng ký:
  • Thời gian đăng ký: Đối với 2 học phần Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ tổ chức nhiều đợt trong năm. Các bạn theo dõi trên website phòng Sau đại học để đăng ký. Đối với các học phần chuyên ngành, SV đủ điều kiện (tích lũy trên 100 tín chỉ) dựa vào Thời khóa biểu từng học kỳ đăng ký vào đơn học bồi dưỡng sau đại học và nộp tại phòng Sau đại học (A305).
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Sau đại học (A305) hoặc email sdh@tdtu.edu.vn

  Danh mục học phần tương đương (xem tại đây)

  Công nhận học phần

  • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
  • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
  • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.