Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ đợt tháng 6/2020

 Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành sau:

# Mã ngành Tên ngành # Mã ngành Tên ngành
1 8210410 Mỹ thuật ứng dụng 10 8520208 Kỹ thuật viễn thông
2 8310301 Xã hội học 11 8520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
3 8340101 Quản trị kinh doanh 12 8520301 Kỹ thuật hoá học
4 8340201 Tài chính - Ngân hàng 13 8520320 Kỹ thuật môi trường
5 8340301 Kế toán 14 8580201 Kỹ thuật xây dựng
6 8380107 Luật kinh tế 15 8580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7 8460112 Toán ứng dụng 16 8810301 Quản lý thể dục thể thao
8 8480101 Khoa học máy tính 17 8900103 Bảo hộ lao động
9 8520201 Kỹ thuật điện 18 8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngày thi tuyển (dự kiến): ngày 01, 02/08/2020

Chi tiết xem tại đây.